BMW E53撞壞Parking sensor 維修要幾錢?

如題, BMW E53撞壞Parking sensor 維修要幾錢?
自己Test 過應該只係撞壞一粒
有冇師兄知 去車房整要大約幾錢?
有冇相熟車房介紹?
唔該晒