28 car 有d二手車冇牌費

買家唔駛試車即買?

個d通常係車房/行放,佢地會有個試車牌

TOP

你如去某些車房/行/人, 有牌費都無必比你試. 唔出奇的.

TOP

如賣家能出示完整的原廠整車驗車記錄價平, 有無得諗?
或新車第一年只行了幾千, 第二年無牌費, 又如何? (私人理由如被停牌)

TOP

我意思係指
架車冇牌費
你叫我去試渣, 是否犯法?

TOP

我意思係指
架車冇牌費
你叫我去試渣, 是否犯法?
$foo 發表於 2016-6-17 11:07

28嗰啲冇牌費嘅車,多數係偽私人真車行盤,會有T牌畀你掛

TOP

我見好多都係車行放,可能係佢個場試,OR拖去上架..

TOP

我意思係指
架車冇牌費
你叫我去試渣, 是否犯法?
$foo 發表於 2016-6-17 11:07    牌費都無,可能連3保都慳唔買, 小心...

TOP

聽講:係停車場揸個圈test,但我唔會試

Btw,試二手車如果撞左點算?佢唔賠可以點?

TOP

28嗰啲冇牌費嘅車,多數係偽私人真車行盤,會有T牌畀你掛
yjfoeg 發表於 2016-6-17 12:46


掛T牌可以唔駛保險?

TOP