Golf 6年車應該賣嗎?

架車仲好順, 係1號波上斜打冷震 (聽講係好正常, 但Golf死波箱都係好正常...)

朋友叫我最好賣左佢

話DSG波箱隨時死, 趁未死之前換車

自己仲好中意架車, 但覺得朋友都有道理

有無過來人?

架車仲好順, 係1號波上斜打冷震 (聽講係好正常, 但Golf死波箱都係好正常...)

朋友叫我最好賣左佢

話DSG波 ...
ckarea 發表於 2016-12-6 10:40

你朋友做車行?
據佢咁講都係賣o左架車佢, 以後打的好d, 架的士壞乜都唔關你事

TOP

你朋友做車行?
據佢咁講都係賣o左架車佢, 以後打的好d, 架的士壞乜都唔關你事 ...
wingk 發表於 2016-12-6 11:14    唔係做車行, 佢買左架G全新ti, 無耐就壞波箱, 亦未坐過我架車

不過都知GOLF波箱易出事

你渣過GOLF?

TOP

架車仲好順, 係1號波上斜打冷震 (聽講係好正常, 但Golf死波箱都係好正常...)

朋友叫我最好賣左佢

話DSG波 ...
ckarea 發表於 2016-12-6 10:40

如果換又會換咩車? 4AT 既車或電動車接唔接受到?

TOP

老實,係,除非接受到整波箱條數.....

TOP

好地地換乜鬼?

TOP

唔係做車行, 佢買左架G全新ti, 無耐就壞波箱, 亦未坐過我架車

不過都知GOLF波箱易出事

你渣過GOLF ...
ckarea 發表於 2016-12-6 11:18

波箱易出事應該係過熱問題?
試下窒車果陣行M Mode自己keep住1波慢行

TOP

回覆 1# ckarea
震得好緊要? 如果你覺得有問題既就換 唔係既就俾車房睇下  心掛掛渣架車不如唔好渣

TOP

唔係做車行, 佢買左架G全新ti, 無耐就壞波箱, 亦未坐過我架車

不過都知GOLF波箱易出事

你渣過GOLF ...
ckarea 發表於 2016-12-6 11:18

渣過六代五年, 唔係Total o左都應該繼續Keep
五年入面係死過一次火咁大把(仲要係Recall前)

TOP

回覆  ckarea
震得好緊要? 如果你覺得有問題既就換 唔係既就俾車房睇下  心掛掛渣架車不如唔好渣 ...
love19901109 發表於 2016-12-6 12:16    車房話係正常, 無得救, 都話就算出事都正常

唔係成日震, 多數係架車重, 多人既時候或者上斜

自己就住渣, 整都預左2萬蚊左右

宜家都物色緊, benz a200 因為朋友平放

TOP