DSG乾七, 空波滑行?

上網睇好多人話唔好用N檔滑行

但係VW自己就話應該要咁做
(http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20120918/18018438)

到底信邊個?

如果掍波考牌時入N波...肥硬

TOP

上網睇好多人話唔好用N檔滑行

但係VW自己就話應該要咁做
()

到底信邊個? ...
ckarea 發表於 2016-12-13 09:14

講問點解要n波?

TOP

講問點解要n波?
jazz2014 發表於 2016-12-13 09:44    慳油, 落斜入N波順好多, D波要踩油

TOP

如果掍波考牌時入N波...肥硬
madox 發表於 2016-12-13 09:43    佢又唔係完全棍波

所以我都唔明, VW又教人下N波慳油

TOP

鍾意用N波行車嘅可以去呢度玩:

山頂道轉馬紀仙峽道, 全程N波, 只用BRAKE, 過到美國領使館, 算你嬴 !

大帽山荃錦坳落荃灣, 全程N波, 只用BRAKE, 去到荃錦交匯處, 算你嬴 !

幾時玩? 唔該通知聲, 等我避一避

TOP

鍾意用N波行車嘅可以去呢度玩:

山頂道轉馬紀仙峽道, 全程N波, 只用BRAKE, 過到美國領使館, 算你嬴 !

大帽 ...
jwong852 發表於 2016-12-13 10:25

會不會俾人告危險駕駛

TOP

教人用N波落斜路完全不負責任,我自己試過有年去和合石山頂拜完山,
全程用D波加迫力落斜,落到去山腳閘口,迫力過熱失效,好彩冇車同人咋,嚇死我,我之後年年拜山落斜都有陰影,次次都用L波落去,重話用N波落斜慳油,想死就試

TOP

教人用N波落斜路完全不負責任,我自己試過有年去和合石山頂拜完山,
全程用D波加迫力落斜,落到去山腳閘口 ...
LOGO 發表於 2016-12-13 11:05佢今次活動目的系教人慳油.唔喺教人行車安全.所以先會話D+N交替用

TOP

佢今次活動目的系教人慳油.唔喺教人行車安全.所以先會話D+N交替用  ...
cacacaca 發表於 2016-12-13 11:21
老老實實,不斷N/D交替,名震四海嘅乾七DSG頂得順先算...

TOP