ubuntu MID edition 是否没有得下载的?

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

Netbook edition 係 Desktop edition 改出嚟嘅(加加減減 software ),硬體支援度係一樣的。

TOP

我自己部 netbook 都係用普通 ubuntu desktop
純個人喜好

TOP