Psensor 溫度計唔準

本帖最後由 bongbong3481 於 2020-6-7 21:25 編輯

ubuntu 14.04 & ubuntu 18.04 都有裝Psensor, 懷疑舊版的Psensor 溫度計唔準,  ubuntu 14.04 Psensor量度到hard disk 既溫度好似比較ubuntu 18.04 Psensor低10%

   
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

唔駛精準,只要有一定參考你加左散熱後大慨低左幾多去評估有冇買錯散熱

TOP

回覆 2# chue


    其實cpu 溫度最緊要準,如果太熱,我會吸塵。hdd 溫度雖然吾重要,但如果準,說明舊版ubuntu 對溫度控制比較好

TOP