mini hi-fi 問題

最近買了denon m37 mini hi-fi ,想更換喇叭線,請問邊隻好,唔好太貴,thank u

最平又多人用

Belden 8731 ,高明 / 華輝 4~5元呎

但你最好買定細焦插,線太粗不一定插得入

TOP