800va 電源牛

又是小弟拋磚引玉的時間
引多D高手出POST

小弟上年去了另一個網DIY左隻牛
(但我不建議大家去, 上去前講好幾錢,
上到去又好似夾硬迫你UPGRADE, 講解又不太清楚,
當然唔介意BUDGET無啦啦會多一倍既師兄可試, 產品本身係好正的)


先講一下分別
牛本身駁了42寸LCD TV, 黑位變得黑實, 即使看明珠台都好有電影感
綠色的分別很大, 很鮮色, 但感覺是自然的 (我用PHILIPS電視)
比起BROADWAY的DISPLAY機, 我仍然覺得自己既舊MODEL電視贏好多
當然咁樣有D唔公平, BROADWAY的電同擺位係好難發揮電視的質素的

駁上DVD PLAYER, 聽歌的立體感真的差很遠
重播女友喜愛的CD
連女朋友都覺得出奇, 點解聽多左咁多聲音 (主要是BACKGROUND)
聽歌用的是舊SONY HIFI
提升了至少2班
亦因為是次經驗, 我開始信電源線是很重要

對電源線的要求, 僅限於駁上牛的那條,
我試過換上牛再出DVD/電視, 分別已開始不明顯
但牛去牆插的分別就很大
呢次UPGRADE是值得的, 只是牛本身大舊同太重
唯一後悔是沒整美式出, 同沒提升到1500VA
不過實在太貴了, 當時真的不捨得

我知道有師兄玩開很貴的喇叭, 如是這樣我真的建議試一下環牛,
將喇叭的真正實力全部發揮出來
當然如果好似我咁的設備, 其實是有點兒不平衡
電源的投資多了一點
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊