ak 100ii 求教

本人弟一次玩 dap
請問 ak100ii 上面D device 有咩用?

例如  個 G 禁左有咩用?

開 EQ 又冇得較,開同唔開有冇分別?

個鎖製有咩用?

個 wifi 開左 logon 左又有咩用?商店又用唔到個 app 有冇得 download app 呢?

同埋入左歌想睇埋歌詞個歌詞製禁左冇野睇點樣可以睇歌詞?

麻煩各位師兄幫手指教細佬,多謝救命。

本人弟一次玩 dap
請問 ak100ii 上面D device 有咩用?

例如  個 G 禁左有咩用?

開 EQ 又冇得較,開同 ...
felix311 發表於 2015-11-30 22:36問: 個 G 禁左有咩用?
答: 無縫播放, 即係歌與歌之間無停頓位

問: 個鎖製有咩用?
答: 音量鎖, 熄MON之後扭吾到大細聲

問: 個 wifi 開左 logon 左又有咩用?
答: 可以無線升級系統

問: 商店又用唔到個 app 有冇得 download app 呢?
答: 因為地區問題, 所以暫時未有服務

問: 同埋入左歌想睇埋歌詞個歌詞製禁左冇野睇點樣可以睇歌詞?
答: 要將與歌曲同名的歌詞檔案放埋一齊先可以睇歌詞

TOP