pioneer u-05/marantz hd-dac1點解咁小2手?

本帖最後由 kelvin111880 於 2016-7-30 16:03 編輯

呢兩部各大2手網都冇乜人放..咁小人買2部定其他原因?都係見TEAC多

行過旺角新機U05=$44XX  DAC1=$58XX
如果只係玩耳機..唔想加擴一部搞點..係咪DAC1好D?
不過2部都差千幾蚊..U05係咪抵玩D?
都爬過下文話U05平衡正D(但我未有平衡耳機)..聲清D
DAC1就暖D..音樂感好D..耳擴部份正D(外型好靚仔)

好用自然小人放。。。

TOP

覺得平衡好聽就U05, 唔覺得就DAC1

TOP

前HD-DAC 1用家路過~
記得舊年升完級之後都考慮咗幾個月先放走DAC 1,因為當時真係好唔捨得但又用唔著喎....
其實樓主對呢兩部機嘅分別都好清楚啦,如果唔係對暖聲有偏好的話,睇價錢就U05底玩啲,比起新出時半咗一半,而DAC 1就平得10%左右。
當然最好就係自己帶埋耳機去試聽下邊部啱心水啲就最實際啦。

TOP

前HD-DAC 1用家路過~
記得舊年升完級之後都考慮咗幾個月先放走DAC 1,因為當時真係好唔捨得但又用唔著喎... ...
enzyme 發表於 2016-7-30 17:39

其實都只係爬下文見d人既評價..聲音我呢d新手只係識分好聽/唔好聽..
u05個價掉咁多..dac1咁硬淨..其實係咪反應到dac1好用d呢?

TOP

其實都只係爬下文見d人既評價..聲音我呢d新手只係識分好聽/唔好聽..
u05個價掉咁多..dac1咁硬淨..其實係咪 ...
kelvin111880 發表於 2016-7-30 17:43

當然有呢個可能性啦,U05我未聽過所以唔敢講,但如果師兄無諗往上旗艦級耳機的話,DAC 1就好夠用了。

TOP

當然有呢個可能性啦,U05我未聽過所以唔敢講,但如果師兄無諗往上旗艦級耳機的話,DAC 1就好夠用了。 ...
enzyme 發表於 2016-7-30 17:54


咁又唔會玩到旗艦級耳機..只不過想搵一部唔洗加咁多野既機..方便D..

TOP

覺得平衡好聽就U05, 唔覺得就DAC1
lio 發表於 2016-7-30 16:54


好好..搵次出去試試先..THX

TOP

兩個聲底吾同,其實好難比較
個人鍾意u05
不過A8,501果D真係成日見

TOP

因為501個耳擴真係幾差下,我用個大陸耳擴都唔會用佢原生。

TOP