1-2K左右想買對2.0喇叭插電腦

本帖最後由 fatcat2600 於 2017-2-11 21:51 編輯

最想要細細隻
單元唔好大過4吋
低音就冇咩所謂
聽中高頻多
有冇源都得

本帖最後由 超仔哥 於 2017-2-12 02:14 編輯

FOSTEX PM0.3  $920

有錢淨加個dac or 聲卡

TOP

TOP

FOSTEX PM0.3

TOP