Harman Kardon SoundSticks 4

有冇帥兄入左呢套野..??..我發覺用3.5MM輸入,就算播緊歌..音量太細既話半個鐘左右會自動待機....到底係咩垃圾既設定.??定係我部機既問題....