acer 5755g 無法啟動

話說我玩玩下電腦。無啦啦自動關機。。直頭係冇反應。一秒就冇哂反應。。個時我係一路充電一路玩。。。好啦。跟住諗住開番機。。點知冇反應。。充電個變壓未插落電腦係會在有正常女女綠燈。一插左變壓器既綠燈就會關。。手提電腦方便就係插左電都冇燈。。開機制禁左都冇反應。。唔知咩事。。買左7個月左右。係電腦城買。水貨機。。所以想問咩事同如果冇保養維修幾錢。邊度維修平。好