SPTrader API

想問下有冇師兄用過SPTrader API
大部份功能我都寫左出黎

但係就係搵極都搵唔到點寫平倉
因為用SPTrader果陣佢平倉會有個市埸追價

有冇師兄幫到手

好多時sp佢個API更新慢過佢自家program, 有好API和自家野唔同, 好似佢個買賣價表, API得每邊5個, 但佢自家的有好多個

TOP