c# winform + menu 一問

如果我有張form 有個header menu, click 唔同 menu item 留下會出唔同野, 咁留下係咪應用 panel ? click menu item event set D panel visible / hide?

啱用的話也可以用 Tab Control 或者 Wizard Control.

TOP

無話一定..整到就得..

TOP