HTC HD 入手

尋晚無啦啦落咗去CWB地庫間百老x,問下有冇中文現貨....點先佢話啱啱返仲有一兩部......唉.....咁就冇咗2千幾~

htc hd 2千幾

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

原帖由 Whitepig 於 2008-12-17 10:00 發表


Hi, 上星期六啱啱係123九折出機 , Touch HD好正, 不過有個問題, 就係個mon下半部是實既又硬既(好正常), 但係中間同對上部就淋淋地咁, 好似有d浮浮地咁...正常麻?唔知駛駛唔換機?

哇 你講到T HD好似人妖咁  , 呢架機我都想出 但聽你咁講要check清楚D先
手感呢個問題好嚴重的

TOP

原帖由 阿Gong 於 2008-12-17 09:57 發表
htc hd 2千幾


oh...窮到 short 咗....6千幾先啱~~

TOP

原帖由 omecon2000 於 2008-12-17 10:22 發表

哇 你講到T HD好似人妖咁  , 呢架機我都想出 但聽你咁講要check清楚D先
手感呢個問題好嚴重的


我又冇呢個問題喎....

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

嚇我一跳,HTC HD 2K就到手

[ 本帖最後由 好鬼死窮 於 2008-12-17 21:02 編輯 ]

TOP

我好鍾意黎部 可惜太貴啦

TOP

用落唔錯, at least好過touch pro

TOP