HTC Hero

HTC Hero個設計話方便通話
但唔方便放袋
粒CPU

我要Safari for Android

咁鍾意safari點解唔買iphone?

TOP

原帖由 mcmugchu 於 2009-9-1 19:13 發表
咁鍾意safari點解唔買iphone?

Because of iPod Touch

TOP