Outlook 電郵問題

用的是outlook 2010。收到的電郵如果寄件者是一個plaintex表格形式。收到後位置變了。不成表格。請問在本人電腦應如何設定才不會更改收到電郵格式。

人地SEND 俾你本身係PAIN TEXT就改唔到番轉頭.

好多腦細FORWARD EMAIL 都係咁.

TOP

人地SEND 俾你本身係PAIN TEXT就改唔到番轉頭.

好多腦細FORWARD EMAIL 都係咁.
uwojulian 發表於 2016-8-12 11:57


我都係只幫幫公司維護電腦。唔係正式IT人員。但同事成日話出現這情況。我叫佢叫寄件者用真式表格係EMAIL就唔會有咁嘅情況。佢就係唔信。

TOP