IPHONE 如何控制 google 街景, 行前, 行後?

IPHONE 如何控制 google 街景, 行前, 行後?
請問 , 下載咗個 街景 APP , 入到去, 可唔可以用 藍牙手制, 去控制前後左右?
有冇人試過, 想買個來玩.  依家用緊紙皮版無手制.