Htc Vive 左右眼光暗不同

呢排發現玩既時候一去到D暗位隻左眼特別暗,之後試左幾隻game都係一樣,逢係暗位就特別覺。我上網睇過外國都有人遇到呢D情況,有冇人同我一樣呀?