Yoobao Power Bank Q12

有冇CHING 同我一樣情況??
用緊HTC 10, 用QC3.0 充電個陣, 如果一邊用手機一邊充, 佢就會自己停電
唔用住黎充就冇事的
呢個係正常情況, 定壞左?

用住充好傷。 有保護係好事

TOP