LG G6 的充電器

我昨天買了LG G6, 發覺它是充援 QC 3.0, 而我自己一直是在用 MiniQ 2 x 2.4A/5V + 2 x 1A/5V 的充電器, 而原廠的充頭是 9v/1.8A or 5v/1.8A (QC2.0).

如果我不打算用原廠的充頭, 我是否應該買1個充援 QC 3.0 的充電器? QC 3.0 是否真的能有效保護電池?

我昨天買了LG G6, 發覺它是充援 QC 3.0, 而我自己一直是在用 MiniQ 2 x 2.4A/5V + 2 x 1A/5V 的充電器, 而 ...
anthonylei 發表於 2017-6-10 08:46 AM

本身隻miniq無快叉 所以都唔驚傷電呢回事
我自己v20都唔用快叉

via HKEPC Reader

TOP

我昨天買了LG G6, 發覺它是充援 QC 3.0, 而我自己一直是在用 MiniQ 2 x 2.4A/5V + 2 x 1A/5V 的充電器, 而 ...
anthonylei 發表於 2017-6-10 08:46


初時以為你說原裝是qc3.0火牛,我覺得等埋qc4.0先買都未遲

TOP