Longcheng Ltd - 明日方舟

這遊戲,Longcheng 是開發還是 publisher?

為什麼官服在大陸?

via HKEPC IR Pro 3.6.1 - Android(3.3.1)

明日方角開發係鷹角, 龍成係台服代理
另外海外代理係悠星 Yostar, 同時又係鷹角最大股東, 所以Yostar宣傳連動畫公司都出動埋, 龍成呢方面無得比

Last of me official Music Video, 霜星
https://www.youtube.com/watch?v=1Uz3dzH_UeY

TOP