N記3110c有冇咩大問題?

平平地買比老豆做生日禮物
有bt就得,唔洗咁多功能

簡單、易用,d數字鍵夠大粒,係個鏡頭差d同機背單喇叭聽歌冇咁好(一分錢一分貨)。

TOP

原帖由 Giroro伍長 於 2009-6-6 21:32 發表
簡單、易用,d數字鍵夠大粒,係個鏡頭差d同機背單喇叭聽歌冇咁好(一分錢一分貨)。

咁姐係冇問題la

TOP

how about the new release Nokia 2330 ??

TOP