touch hd有無差電座架?

想問下ching,touch hd有無出可以成部機放上去差o既差電座賣架?成日吉住個patpat好唔方便

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

系唔系原裝都唔緊要...不過真系唔見有得賣...ching系邊到見到?

TOP