SE插頭鬆,去先達整幾錢到?

SE插頭鬆,去先達整幾錢到?

se插頭真係垃圾

TOP

我都想知,同埋先達邊間會整得好d?

TOP

SE插頭鬆,去先達整幾錢到?

TOP

我都鬆到飛起,e+.....而又費事換機,所以全部野轉曬用藍芽
整就9成整唔到,

TOP

應該要再銲過上去
好煩架bor..

TOP