CSL $38 1G /1個月上網卡一問

本帖最後由 pard2 於 2013-5-23 01:31 編輯

Sikat_card_face.jpg
2013-5-23 01:01

如題...呢張系我用緊的張儲值卡
我買果時就打 *101*414# 咁就開通到一個月$38/1G上網
咁而家到左一個月之後我至少要再增值幾多錢落去先可以再開通到上網???
因為我而家增左$50落去之後照打 *101*414# 都開吾到上網
定還是系我增左值之後佢會有第二個玩法我系吾知既呢???
希望有師兄解答到....萬分感謝

本帖最後由 pard2 於 2013-5-23 13:25 編輯

岩岩再開機又冇啦啦得番....時間系下晝1點到
即系我增左$50之後又冇啦啦比我開通到 $38 1G plan^^
但我頭先系冇再打 *101*414#...反而沉晚就博命打都開吾到 =.=
只系我開機後冇耐就彈條短訊尼話我已經成功開到$38 plan
而我之前開吾到的原因吾知系咪因為沉晚3更半夜開所以就吾比我咁做呢:P
聽落好似幾荒謬...但事實沉晚咁夜開又真系開吾到wo
BTW而家好開心終於可以開得到啦:)

TOP

如題...呢張系我用緊的張儲值卡
我買果時就打 *101*414# 咁就開通到一個月$38/1G上網
咁而家到左一個月之 ...
pard2 發表於 2013-5-23 00:56

佢嗰 30日數據組合係會自動續期,你喺滿 30日之前增值至夠錢俾佢嗰系統自動扣數就得啦

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

又無試過,次次都買新卡.如果過左三十日1G數據期限,但未過張卡既期限再入$38得唔得?
satoshi_bukki 發表於 2013-5-23 15:44


同其他One2Free卡一樣第二個月開始扣$2.5行政費
所以剩係入$38係唔得既

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

點解人地要$88/1gb, 你$38就可以既?
wongyulung 發表於 2013-5-23 15:52


$88/1GB係7.2Mbps係普通儲值卡至開到
$38/1GB係384kbps係賓卡至開到

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

$88/1GB係7.2Mbps係普通儲值卡至開到
$38/1GB係384kbps係賓卡至開到
肥_仔 發表於 2013-5-23 15:59


即系我如果想開 $88 1G首先系咪要取消左 $38 1G果個先???

TOP