CSL.會唔會取消新世界72 PLAN?

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

到時轉兔仔台都一樣啫

TOP

講住會保留新世界的品牌,仲有新/續約都無左$72,要用$80 plan

TOP

三個品牌:1010、CSL.、新世界傳動網

TOP

三個品牌:1010、CSL.、新世界傳動網
wilander 發表於 2014-7-8 18:48


咁電訊數碼門市會唔會轉做新世界傳動網?

TOP

咁電訊數碼門市會唔會轉做新世界傳動網?
ronan 發表於 8/7/2014 19:25

同電訊數碼既合作可能有變
第日真係唔知會點

生果報:新世界傳動網料「被處理」
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20140708/18792079

TOP

聽過啲消息話想收返“新世界傳動網”個名

TOP

聽過啲消息話想收返“新世界傳動網”個名
aquarius 發表於 2014-7-8 20:59


so good~~~

依家電訊數碼,正如以前電訊傳呼的服務質素

除左中移動同中國聯通,電訊數碼的services 可以話咁多間公司中最差,一定差過以前新世界傳動網

TOP

回覆 8# ronan


    但係根本好少機會用電訊數碼新世界傳動網啲客戶服務
佢又唔會亂加增值服務,因為佢都無咩增值服務
最好係佢截數日同合約完結日同一日

TOP

回覆  ronan


    但係根本好少機會用電訊數碼新世界傳動網啲客戶服務
佢又唔會亂加增值服務,因為佢都無 ...
xxxxxx623 發表於 2014-7-8 21:25    呢間嘢怪怪哋,如果轉自動轉賬credit card 佢會將截數日轉埋辦手續果日

TOP