DEL

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

深水埗我有張cmhk儲值卡,頭先係有1.5小時斷左數據服務,3點幾又得返

TOP

我頭先3點幾個陣其中一新用緊80蚊卡都上唔到網

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

CMHK 3g/4g卡 同 hello卡比,邊張好d?
cmhk成日傾電話都好疾

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

平野無好
總好過貴都唔好

TOP

you now use cmhk 2G or 3G plan?
kskc 發表於 2015-3-13 17:44
請用中文重寫一次,沒有now use。

TOP

請用中文重寫一次,沒有now use。
octopusman 發表於 2015-3-13 19:52    [認真MODE] now use 有咩問題? 不過係差左個do助動詞...

TOP