3hk會唔會有係睇viutv的5GB 數據卡啦..

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

3hk會唔會有係睇viutv的5GB 數據卡啦..
好想睇的..
178 發表於 2016-4-2 15:03


係都係 Csl.  viutv 大老細係 pccw pccw 其下有 csl. 㸃會用 老豆 3HK 呢

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

回覆  bbbear


     Csl又好, 3HK 又好,重之佢仲派就好了..
178 發表於 2016-4-2 15:27
人哋唔會派

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

大氣電波搜到台 都唔使用數據

出番港澳油俾我呢亭窮人用好過啦

TOP

回覆  chriswy


    你話事呀,唔到你話事呀
178 發表於 2/4/2016 16:03

唔通你話事?
不過出埋D膠post既
你呢一世都唔會話到事囉

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

回覆  bbbear


     Csl又好, 3HK 又好,重之佢仲派就好了..
178 發表於 2016-4-2 15:27

csl.  一早派了5GB 數據卡,  仲要24個月免費

過左24個月都仲係免費

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP