3HK昨日有一日快閃, 你地搶唔搶到?

今日過左添, 係未即係無了?

(優惠唔好俾佢停! 11月21日到指定新上台出4G SIM計劃可享合約期內每月額外1GB數據!

唉, 走寶, 咁快閃


佢係指定某些舖頭:
指定3Shop地址:
紅磡黃埔花園第一期地下17 號舖
灣偉業街33 號德福廣場平台 P44 號舖
觀塘創紀之城第五期 APM 5 樓 L5-1a 號舖
深水埗欽州街37K西九龍中心1樓113號舖
橫頭磡樂富廣場3 樓3123 號舖
香港仔南寧街19-23 號香港仔中心一期地下1A 號舖
堅尼地城卑路乍街139-153 號金堂大廈地下 B2 號舖
灣仔莊士敦道 159 號地下
北角英皇道278-288 號英皇柏麗大道地下77-78號舖
西灣河筲箕灣道 57-87 號太安樓地下 G01 號舖
上水智昌路 3 號上水中心商場第二層 2029 號舖
上水龍運街8 號新都廣場2 樓201A 號舖
將軍澳唐明街2 號尚德商場地下12 號舖
將軍澳重華路 8 號東港城 2 樓 219A 號舖
馬鞍山新港城中心 2 樓 2202 號舖
沙田沙田廣場3 樓2A-2B 號舖
青衣青敬路33 號青衣城1 樓147 號舖
荃灣沙咀道260 - 276 號廣發大廈地下5 號舖
荃灣大河道22-28 號榮安大廈地下A1 號舖
元朗康景街3-19 號地下E 號舖
大嶼山富東邨富東商塲 1 樓 120 號舖

TOP

哂氣
自己搵sales今本已經做到呢D PLAN

TOP

都係 幾g後限速 好過幾g 後停上網的plan 比較實用

TOP

即係仲有冇? 定有其他優惠?
諗緊轉3仔

TOP

3HK 原價本身就貴, 加上D 隧道行政費, 增值附加費條數都係番到

TOP

多1G就吸引你.............

TOP

無左啦, 走寶, 等下次啦

TOP

即係仲有冇? 定有其他優惠?
諗緊轉3仔
amyww 發表於 2016-11-22 22:14   咁要 LIKE左佢個Facebook留意下, 佢D快閃好陰濕下, 估佢唔到

TOP

咁要 LIKE左佢個Facebook留意下, 佢D快閃好陰濕下, 估佢唔到
peterpeter 發表於 2016-11-23 17:52    昨日原來又有...快閃到核爆

TOP