hkbn 108 申請程序

請問如果由smartone 轉去hkbn 108,係唔係就咁填咗hkbn登記?之後有乜程序架?小弟未轉過台...

謝謝

上網登記, 等電郵一兩天, 上網補簽名文件, 等電郵一兩天, 收到確應到順豐取Sim卡

TOP

TOP