CMHK係咪會自動續約

用緊128Lite,16年11月約滿,冇理佢以為跟住每個月計,而家上網睇返佢自動續左一年約,而家係咪唔可以轉台

而家應該無自動續約

TOP

而家應該無自動續約
carolwmc 發表於 2017-2-24 10:56

上台時簽約可以選同唔意同"自動續約"個一項,一簽名就表示同意CMHK自動續約...

TOP

一年死約
一年生約

TOP

一年死約
一年生約
望月小妖 發表於 2017-2-24 11:22
兩年約


簽左兩年已過

TOP

兩年約


簽左兩年已過
Lohas 發表於 2017-2-24 13:22    咁兩年死兩年生

TOP

回覆 1# Lohas
會,约满大概2個月前會出email和短訊給你,如果你不打電話去到期就會自動續約,我前年已經中了招,因為是續多過一年!

TOP

咁係咪都係68蚊?????????

TOP

本帖最後由 kawing 於 2017-2-26 18:18 編輯
用緊128Lite,16年11月約滿,冇理佢以為跟住每個月計,而家上網睇返佢自動續左一年約,而家係咪唔可以轉台 ...
Lohas 發表於 2017-2-23 10:14 PM    未到期前可以轉台,唔使理佢續約個sms,唔使通知佢,自己攪轉台就得

而家你過左幾個月,只可以賠錢走人

TOP