CMHK儲值卡換 Sim

CMHK儲值卡如果想換 Sim, 又冇左大咭套, 可以點做?
有冇師兄試過?

TOP

如果張咭無剪過, 咭背可以見晒全部號碼, 去門市畀$10即可換3合1

TOP

謝謝...回覆, 兩位師兄, 有d網絡商, 冇左大咭套, 又話要報失.....好煩, 先可以去換 sim..

TOP

本帖最後由 steve3388 於 2017-2-28 03:41 編輯

冇大咭套,CMHK需要另外影印你的身份証存檔,確認你為咭主。

TOP