csl送拍住賞現金問題

小弟9月續約,送800文拍住賞,到而家仲未有,追個兩次,每次等4至6星期,請問有冇師兄情況同我一樣。

via HKEPC Reader for Android

回復 1 #fat6

做咩唔自己追番個sales,應該係會寄封信比你,入面有張t&g卡

via HKEPC Reader for Android

TOP

吓 CSL 續約有野送, 今日 2156 6028 打來叫續約, 打返去又飛留言, 打去 25 123 123 佢又話暫時查唔到依個號碼, 當時係街, 唔記得問個位先生嘅員工編號同邊個部門, 所以都係驚驚地. 上網查 2156 6028 又咩咩資料.

TOP