btw,mnp版本 hello卡無貨,究竟係真係無,定係唔想做你生意扮無?
ka111 發表於 5/3/2018 23:40

師兄講到咁白

TOP

我估環球應該短時間唔會做 MNP, 因為個FD係中環返工, 今日去問多次, 店員話唔知幾時再返咭, 所以各位師兄 ...
wlai888 發表於 6/3/2018 17:43    搵個賓賓去問

TOP

hello或者萬能都無得指定時間…
bababa1hk 發表於 6/3/2018 16:08


    呢幾年MNP hello 同 kabayan
全部客戶(I.e.我)指定日子時段

TOP