Iphone係咪唔可以飛線去非本地號碼

我入完號碼,見佢前面幫我+852

via HKEPC IR Pro 3.5.1 - iOS(2.4.1)

本帖最後由 wct 於 2019-2-13 22:36 編輯
我入完號碼,見佢前面幫我+852

via HKEPC IR Pro 3.5.1 - iOS(2.4.1)
pbfans 發表於 2019-2-13 18:17

你有冇入+??先?
另外可唔可以飛線到非+852係台控制,你已經買咗plan?

TOP