Wifi旦用本地上網卡 有冇介紹

會插紫米旦用,室內長期分享比電視同平板用,唔要數記網路,請問係咪都係綠萬首選?但係而家買係咪都只係用到今年年底?

via HKEPC Reader for Android