Sun mobile中港Plan有無得加錢香港致電大陸都係香港鈴聲?

  

via HKEPC Reader for Android

Sunmobile中港 好似齋data plan 黎,你大陸聽電話應該係當普通漫遊,已經係香港鈴聲

TOP

Sunmobile中港 好似齋data plan 黎,你大陸聽電話應該係當普通漫遊,已經係香港鈴聲 ...
NeTZoO 發表於 2019-8-3 19:17

師兄,我試左我係大陸叫個fd係香港致电给我,係大陸鈴聲

via HKEPC Reader for Android

TOP