Vodafone (Joytel) 歐洲上網咭實際有幾多G data?

之前去歐洲,起鴨記買左張Vodafone 歐洲上網咭,當時部電話LG G7+ 顯示8 日用左3G data ,但都可以繼續上網

再近又起鴨記買返呢張上網咭,但店員竟然話呢張咭只有2G ,之後就會限速,介紹我買cmlink 或orange

請問Vodafone 上網咭實際有幾多g data?