CLANNAD AS番外篇

渚會唔會太天然

姉妹丼會唔會太刺激
ttp://dec.2chan.net:81/18/src/1237483423947.jpg

TOP

係唔係還有一集?
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

原帖由 ken000hkhk 於 2009-3-20 09:12 PM 發表
係唔係還有一集?
818163


總集篇嘛...
就是那種從之前各集各抽一些片段出來混在一集內播放的東西
不要抱太大期望

對於下集我只需要睇預告

TOP

那個盆太強了
不管是渚還是春原還是朋也
GJ

TOP

原帖由 Academus 於 2009-3-20 16:50 發表
姉妹丼會唔會太刺激
ttp://dec.2chan.net:81/18/src/1237483423947.jpg


沒所謂~
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP