J2 21:00 - 22:30

動漫節音樂?

該不會沒有中川翔子&下川みくに掛

正付街

只是動漫節裡面既音樂祭, 和動漫音樂祭拉不上邊.

TOP

乜你真係期待過架?
俾廣告嗰一兩首就騙掉了?

TOP

唔係, 出街食完飯開電視睇, 見到有就睇.

反正我一路睇, 一路幫小司"升呢"

TOP

冇J2,發生咩事?

TOP

原帖由 hold_find 於 2009-9-7 00:13 發表
冇J2,發生咩事?

昨晚食完飯, 返屋企睇電視. 見到J2有"J2動漫音樂祭".

點知每人出場時唱左一首 中文化 動漫歌之後, 就只唱自己D作品

TOP