Angel Beats CV發表 / 輕音2期春番確定

本帖最後由 Academus 於 2010-1-29 22:13 編輯

圖片: 男主 + 偽團長
L9flM
圖片: 天使 + ユイ
bSVSI

音無    神谷浩史
ゆり    櫻井浩美
天使    花澤香菜
ユイ    喜多村英梨

接住想各位表示一下你認為呢則新聞嘅重點係以上邊一位
你問我? 當然係S音様啦

神谷浩史同花澤香菜...最近我睇番d舊作同有某份新作都有佢地份lol
不過櫻井浩美...小弟真係無咩印像

TOP

神谷浩史同花澤香菜...最近我睇番d舊作同有某份新作都有佢地份lol
不過櫻井浩美...小弟真係無咩印像 ...
yth919 發表於 2010-1-28 17:14


GOOGLE一吓櫻井浩美你就知是誰?
裡界好出名!

TOP

四個都是重點,四個都是我喜歡的聲優.

TOP

GOOGLE一吓櫻井浩美你就知是誰?
裡界好出名!
joe712 發表於 2010-1-28 18:57

沙耶...嘻嘻.

TOP

話說S音様對上一次配一般向アニメ係邊套?
我已經唔記得咗

TOP

某個咬音不正的機械女僕

TOP

花澤香菜

TOP

圖片: 輕音2期 4月放送決定
CWoBe

春番質素好高

某個咬音不正的機械女僕
silzai 發表於 2010-1-28 10:48 PM


TH2?

TOP

d CV睇落幾好咁wow

TOP