TB好似有機會出2期

當年香港上劇場時,有人問過會唔會出2期
今日終於有機會出2期
希望人設還是正和(正和快D畫ZM)
不過TIGGER得反1MIN
2期講能力全失?