[Sell] 80% Combi BB 車 [end 23:00 02-Jun-2011]

本帖最後由 dardar 於 2011-5-29 14:49 編輯

Combi BB 車 , 80% 新 , 一齊正常 (只係無左2個橙色out out)
Start: $400
Bid: $10
Eat: $500
(交收地點大埔 , 如火車路線可議)


可以打平訓嗎?

TOP

好似唔可以平曬 180度 , 不過應該都有 160-170度 左右

TOP

Combi BB 車 , 80% 新 , 一齊正常 (只係無左2個橙色out out)
Start: $400
Bid: $10
Eat: $500
(交收地點大 ...
dardar 發表於 2011-5-29 14:47


$400-

TOP