HP LaserJet 黑色Toner (35A) (2011-10-09完)

HP LaserJet黑色Toner (35A),可用於HP的P1005及P1006 printer。

因為買後開盒先發覺買錯,因此放售。

盒面:盒上有HP貼紙:


Toner買後未用過,橙色保護膠帶都未移走:


以下係物品資料:
a. 物品名稱 --- HP LaserJet黑色Toner (35A)
b. 數量 --- 1件
c. 即食價 --- $400
d. 底價(等同最低出售價) --- $300
e. 每口叫價 --- 每口$10
f. 保養期 --- 無保養,請檢查你嘅Printer可唔可以用到呢個Toner
g. 貨品的工作性能及包含的配件 --- 只開盒及打開膠袋,Toner未用過。
h. 交收方式/地點 /期限 --- 最好係將軍澳地鐵附近當面交收,觀塘線或港島線亦可。

Push...

TOP

Push...

TOP

$300 先, thanks

TOP

Push...

TOP