[SELL] Car Cam (28-5-2012)

HD DVR 720P Car Cam
wide angle 120 degrees
display 2.5 inches


Start : $250
Each: $10
Est : $400
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

請問會在那裡交收?
支援幾大容量記憶咭?
有否多些產品資料?

TOP

回復 2# chu221
荃灣,屯門,元郎可交收。
九成新,只用過幾天!可用32G卡。
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

師兄有無片睇睇清吾清

TOP

TOP

TOP

1st:$250

TOP