ECS 775 MB 945GCT-M2/1333 END 3-6-2012

本帖最後由 Rolf 於 2012-5-30 12:12 編輯

物品名稱 --- ECS 945GCT-M2/1333 v1.0A
數量 --- 1
底價(等同最低出售價) --- $40
每口叫價 --- $10
即食價 --- $60
保養期 --- 已過保不作私保
貨品的工作性能及包含的配件 --- 有時開到機有時開唔到,大力向下禁實塊板會開到,應該係焊點問題,有工具可以試下重焊,當壞賣,有Panel鐵片,冇單冇盒
交收方式/地點 /期限 --- 西鐵屯門至美孚
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite ... &LanID=1#Socket
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

$40先

TOP

大力禁實係指禁實咩???
個電腦panel開關制?? 定要禁實其他針腳/零件??

TOP

本帖最後由 Rolf 於 2012-5-30 01:06 編輯
大力禁實係指禁實咩???
個電腦panel開關制?? 定要禁實其他針腳/零件??
chakkan2006 發表於 2012-5-30 00:50

成塊板禁實,即向下對塊板施力

TOP

成塊板禁實,即向下對塊板施力
Rolf 發表於 2012-5-30 01:06


有無話要特別禁實邊個位@@?

TOP

有無話要特別禁實邊個位@@?
chakkan2006 發表於 2012-5-30 12:30

左上(CPU位附近)

TOP

左上(CPU位附近)
Rolf 發表於 2012-5-30 14:54


o...ic...

TOP

Push

TOP