[FS] ASUS GTX570 1280MB GDDR5 公版 減價再拍 (03-06-2012 23:00 end)

誠讓:

ASUS GTX570 1280MB GDDR5 公版

運作正常九成新齊盒配件,有單。行貨保養至2013年1月。

開始: $1600

每口: $10

即食: $1800

深水埗地鐵站交收,Thanks !

9. 未能成功出售或中途取消售賣的物品,一星期後才可重新出帖發售

TOP

何時買架?有多新??有冇相?

TOP

[img][/img]

九成新, 18/1/2011 購入漢科保用三年 .
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP