[Sell] USB hub {End 24/7/2012 23:00]

New USB hub


Start: $10
Bid: $5
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

我支持一吓$10

TOP

要係邊度交收?thx!~~~~~

TOP

全新未用??有無私保??可郵寄嗎

TOP

全新未用??有無私保??可郵寄嗎
HB-0079 發表於 2012-7-24 03:29   未拆過,可郵寄閣下支付,我唔知幾錢郵費。

TOP

全新未用??有無私保??可郵寄嗎
HB-0079 發表於 2012-7-24 03:29    MK MTR STATION

TOP